OuterStats is here to display any thing is needed for www.chieuphimquocgia.com.vn. We seek and locate Chieuphimquocgia.com.vn information for inquirer. We will show you Chieuphimquocgia value, date of creation, location, hosted server, local language and estimated data - The estimated data is a special algorithm built by us to demonstrate www.chieuphimquocgia.com.vn worth.

Trung Tâm Chiếu Phim Quốc Gia

Trung tâm chiếu phim quốc gia là một trong những cụm rạp mang tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam nhằm mang lại cho người hâm mộ điện ảnh chất lượng cao nhất. Trang web của chúng tôi cung cấp cho các bạn lich chiếu cập nhật tại tất cả các rạp cũng như thông tin chi tiết về bộ phim và trailer. Khi đăng ký thành viên StarCLUB, các bạn sẽ được hưởng những quyền lợi đặc biệt: sẽ là những người đầu tiên được cập nhật thông tin về các chương trình khuyến mãi nóng hổi, những quà tặng chỉ dành riêng cho quý thành viên

Chieuphimquocgia.com.vn was created on the unknown, domain is hosted in ip: 113.190.242.4, assigned to range IP: 113.190.0.0 - 113.190.255.255, and owner of this ips: VNPT-VNNIC-VN Array. Our algorithm estimates Chieuphimquocgia.com.vn worth to be about $19,483 and estimates that it gets about 4,880 visits per day. Chieuphimquocgia.com.vn is located in Vietnam. Chieuphimquocgia.com.vn using Microsoft-IIS/8.0 server and powered by ASP.NET .

Created: unavailable

Expires: unavailable

Owner: unavailable

Hosted in: Vietnam

Host IP: 113.190.242.4

ICANN Registrar: unavailable

Domain Archive: chieuphimquocgia.com.vn in the past

Alexa Rank: #204933

Links In: 99

Google Page Rank: 3

Server DNS A: 113.190.242.4

Server DNS NS: hcm-server1.vnn.vn vdc-hn01.vnn.vn

Server Name: unavailable

Server Type: Microsoft-IIS/8.0

Server Side Language: ASP.NET

chieuphimquocgia.com.vn - Daily Traffic Rank Trend In The Past 4 Months

Keyword Count Density
Phim 26 5.57
Chiếu 21 4.5
Cinemas 10 2.14
Chieuphimquocgia 8 1.71
Gia 6 1.28
Trung 5 1.07
Quốc 5 1.07
Tin 5 1.07
Lịch 4 0.86
Gmail 4 0.86
Khởi 4 0.86
Plaza 4 0.86
Furious 3 0.64
Lần 3 0.64
điện 3 0.64
Lại 3 0.64
Rạp 3 0.64
Chi 3 0.64
Liên 3 0.64
Gian 3 0.64
Tức 3 0.64
Header Key Header Value
Cache-Control private
Content-Type text/html; charset=utf-8
Location https://chieuphimquocgia.com.vn/
Server Microsoft-IIS/8.0
X-AspNetMvc-Version 4.0
X-AspNet-Version 4.0.30319
X-Powered-By ASP.NET
Date Thu, 02 Apr 2015 18:43:22 GMT
Content-Length 149

We believe that every website pwner is able to earn money from his website.

Our estimations point that your Website Worth is $19,483.45, Your Daily Visitors could be in the area of 4880 per day and your estimated Daily Revenues could be around $14.64.

Server Country Code: VN

Server Country Name: Vietnam

Server City Name: Hanoi

Server Region Name: 44

Server Zip Code:

Server Latitude: 21.03330039978

Server Longitude: 105.84999847412

ghieuphimquocgia.com.vn, ihieuphimquocgia.com.vn, cfieuphimquocgia.com.vn, chceuphimquocgia.com.vn, chihuphimquocgia.com.vn, chieuphimquocgia.com.vn, chieuwhimquocgia.com.vn, chieuxhimquocgia.com.vn, chieupcimquocgia.com.vn, chieupjimquocgia.com.vn, chieupximquocgia.com.vn, chieuphmquocgia.com.vn, chieuphwmquocgia.com.vn, chieuphimnuocgia.com.vn, chieuphimqlocgia.com.vn, chieuphimquocgia.com.vn, chieuphimqujcgia.com.vn, chieuphimquoegia.com.vn, chieuphimquowgia.com.vn, chieuphimquocaia.com.vn, chieuphimquoccia.com.vn, chieuphimquocgta.com.vn, chieuphimquocgxa.com.vn, chieuphimquocgiv.com.vn, chieuphimquocgiw.com.vn, chieuphimquocgia.bom.vn, chieuphimquocgia.czm.vn, chieuphimquocgia.com.mn, chieuphimquocgia.ocm.vn, cjhieuphimquocgia.com.vn, cyhieuphimquocgia.com.vn, chlieuphimquocgia.com.vn, chnieuphimquocgia.com.vn, chieulphimquocgia.com.vn, chieupohimquocgia.com.vn, chieuphhimquocgia.com.vn, chieuphismquocgia.com.vn, chieuphimqbuocgia.com.vn, chieuphimqzuocgia.com.vn, chieuphimquoccgia.com.vn, chieuphimquodcgia.com.vn, chieuphimquocwgia.com.vn, chieuphimquocgxia.com.vn, chieuphimquocgiia.com.vn, chieuphimquocgiam.com.vn, chieuphimquocgia.acom.vn, chieuphimquocgia.vcom.vn, chieuphimquocgia.cyom.vn, chieuphimquocgia.com.van, chieuphimquocgia.com.vnr

chieuphimquocgia.com.vn domain is not supportedRecent Analyzed Websites

Recent Visited Websites